Tłumaczenia ustne

Symultaniczne

Tłumaczenie prowadzone jest praktycznie równocześnie z wypowiedzią mówcy najczęściej z użyciem sprzętu (kabina, mikrofon). Jest to forma obsługi językowej niezbędna przy organizacji konferencji międzynarodowych, kongresów, obrad, seminariów, szkoleń itp.


Konsekutywne

Tłumaczenie następuje po jednym lub kilku wypowiedzianych zdaniach prelegenta (mówcy), który przerywa swój wykład, myśl, itp., ustępując tłumaczowi miejsce na przetłumaczenie wypowiedzi. Tłumaczenia konsekutywne stosowane są podczas podpisywania aktów notarialnych w kancelariach notarialnych, w czasie rozmów, spotkań handlowych, negocjacji, innych imprez organizowanych dla niewielkiej liczby uczestników.


Á vista

Ustne tłumaczenie otrzymanego projektu dokumentu, np. tłumaczenie treści odpisu aktu urodzin, zgonu, małżeństwa podczas spotkań z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, urzędnikiem w urzędzie wojewódzkim, lub podczas zawarcia aktu notarialnego w kancelariach notarialnych (wykonywane przez tłumacza przysięgłego), w którym stroną czynności jest cudzoziemiec niewładający językiem polskim.


Szeptane

Zwane również "szeptanką". Tłumacz towarzyszy słuchaczowi lub uczestnikowi spotkania i ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź prelegenta.


Liaison

Tłumaczenie "zdanie po zdaniu" używane na przykład, podczas posiedzeń sądowych, gdzie wymagana jest dokładność tłumaczonej wypowiedzi źródłowej lub podczas szkoleń technicznych, gdzie krok po kroku tłumaczy się działanie określonego systemu, obiegu, funkcjonowanie maszyny itp.


Telefoniczne

Tłumaczenie rozmów telefonicznych w trybie konferencyjnym.